Firma STAZEPO a.s. vznikla 1.1.1999 transformací z firmy STAZEPO spol. s r.o., která byla založena v březnu 1996. Využívá zkušeností pracovníků a techniků, kteří mají dlouholeté zkušenosti z činnosti ve stavebnictví. Naší filozofií, ověřenou v praxi je, aby dělníci firmy STAZEPO a.s. tvořili ucelené pracovní čety pod vedením organizačně a odborně schopných THP, kteří zajistí i oddělené velmi pružné, operativní fungování jednotlivých skupin bez přímého a neustálého dohledu stavbyvedoucího. Správnost tohoto přístupu nám potvrzuje úspěšné dvouleté působení na stavbách na Bruntálsku a Šumpersku, kde se nám přes odloučenost pracoviště od sídla firmy dařilo úspěšně zajišťovat dodávky pro náročné investory.

Naše hlavní zaměření spočívá v provádění převážně zemních prací, inženýrských sítí, betonáží, oprav komunikací, prací v rámci výstavby a modernizace skládek TKO, sanací betonových konstrukcí, prací v rámci rekonstrukce železnic, silničního dopravního a mostního stavitelství, pozemní občanská i průmyslová výstavba, výroba zámečnických konstrukcí, dodávka ocelových hal.

Za dobu své činnosti se nám podařilo realizovat stavby i pro tak náročné investory jako je společnost Eon a.s., Severočeská energetika a.s., Du pont Conoco, Siemens, Státní hmotné rezervy, Ředitelství silnic a dálnic Praha, Správa komunikací hlavního města Prahy, Sús Bruntál, Povodí Odry, Vak Prostějov, Povodí Moravy, Skanska Ds, ČD s.p a.s. apod. Mnozí z našich investorů se na nás se svými požadavky obracejí opakovaně.
 • Naše společnost se od svého vzniku snaží poskytovat služby
  na co nejvyšší možné úrovni při zachování přijatelných cen.
 • Abychom zajistili růst kvality prací, které pro Vás provádíme,
  zavedli jsme systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2001.
 • Snažíme se podnikat ohleduplně k životnímu prostředí.
 • Systematicky pracujeme na průběžném vzdělávání svých
  zaměstnanců
  , abychom zachovali svoji schopnost využívat
  nové progresivní technologie a materiály.
podpis ředitele firmy
  Certifikát ISO 9001:2001   
Provádíme:
 • recyklace stavebního odpadu
 • Vířivě tryskací - čistící technika
 • Ekologické stavby - výstavba, rekultivace skládek odpadů
 • Jádrové vrtání Ceník dokument word Informace dokument word
 • Zemní práce - včetně vrtání do průměru 0,9m dokument word
 • Pozemní stavby, průmyslové, občanské
 • Sanace železobetonových konstrukcí
 • Dopravní stavby silniční i železniční
 • Dodávky ocelových hal na klíč
 • Železobetonové konstrukce
 • Zpevněné plochy, podlahy
 • Úpravy vodních toků
 • Kamenobloky dokument word
 • Inženýrské sítě
 • Autodoprava
 • Zámečnictví
 • Opěrné zdi
 • Mosty
 • Inženýrská činnost
 • Projekční činnost a stavební dozor

A K T U Á L N Ě

Vyjádření k auditu - Výtah zdravotní středisko Drásov a oprava fasády hasičská zbrojnice v plném zněníNově nabízíme technologii recyklace stavebního odpadu podpořenou operačním porgramem ľživotní prostředí Fondem soudržnosti Evropské unie


ODKAZ: recyklace stavebního odpaduDnes 13.10.2009 ve 13.00 začala naše společnost dodávat elektrickou energii vyrobenou ve vlastní fotovoltaické elektrárně do rozvodné sítě E.on


Rádi bychom všem zákazníkům oznámili, že nabízeme půjčování lešení RINGER AUSTRIA včetně dopravy, montáže a demontáže. Konkrétní nabídku Vám zpracujeme na telefonním čísle 777 597 011 nebo na emailové adrese leseni@stazepo.cz

Zahájili jsme činnost pobočky v Čechách - středisko pronájem lešąení a zateplování Kralupy nad Vltavou vede p. Jaroslav Kougl - kontaktujte ho na tel. 775 590 120 nebo mailem jaroslav.kougl@stazepo.cz

Toto je třeba podpořit !

stopzadluzovani.cz

počítadlo přístupů ©2008   
bc