Stazepo a.s. stavební firma pro vás na míru

Společnost  STAZEPO a.s. vznikla 1.1.1999 transformací z firmy STAZEPO spol. s r.o., která byla založena v březnu r.1996.

Využíváme zkušeností pracovníků a techniků, kteří mají dlouholetou praxi  ve stavebnictví a zároveň se snažíme, aby tyto zkušenosti byly předávány mladým, kterým se snažíme vytvořit dobré pracovní podmínky a maximálně je zapojit do práce i života naší firmy.  Naší filozofií, ověřenou v praxi je, aby dělníci firmy STAZEPO a.s. tvořili ucelené pracovní čety pod vedením organizačně a odborně schopných techniků, kteří zajistí  oddělené i kooperativní velmi pružné, operativní fungování jednotlivých skupin a to i bez přímého a neustálého dohledu stavbyvedoucího. Správnost tohoto přístupu nám potvrzuje úspěšné dlouhodobé  působení na stavbách jak blízkých sídlu firmy, tak i vzdálených a to i včetně staveb na logistiku a spolupráci nejnáročnějších - liniových, ať už jde o stavby železniční, nebo např. opravy stožárů VN a VVN.

Naše hlavní zaměření spočívá v provádění prací v rámci rekonstrukce železnic, silničního, dopravního a mostního stavitelství, práce pro energetický sektor, pozemní  průmyslová výstavba, sanace betonových konstrukcí, výroba zámečnických konstrukcí, dodávka ocelových hal, výstavba inženýrských sítí.  Dále provozujeme vlastní mobilní recyklační zařízení stavebních materiálů a provádíme některé speciální práce, jako je např. čištění stavebních konstrukcí pískováním.

Za dobu své činnosti se nám daří  realizovat stavby  i pro tak náročné investory jako je společnost Správa železniční a dopravní cesty s.p., Eon a.s., Severočeská energetika a.s.,  Siemens, Státní hmotné rezervy, Ředitelství silnic a dálnic, Sús Bruntál, Brno, Povodí Odry, Vak Prostějov, Povodí Moravy, ČD s.p a.s. apod. Jsme velmi často spolehlivým subdodavatelem pro nejvýznamější stavební společnosti působící v České republice.

Jsme hrdí na to, že většina z našich investorů se na nás se svými požadavky obrací opakovaně.

Jsme malá, ale o to výkonnější společnost, ve které jsou majitelé přímo zapojeni do procesu výroby a tak přirozeně svým jménem ručí za práci společnosti.

Těším se na spolupráci s každým investorem, se kterým jsme schopni sdílet stejnou filozofii přístupu k podnikání a kterému záleží na dlouhodobé spolupráci.

Jménem společnosti Stazepo a.s. ing. Tomáš Bradáč, MBA, statutární ředitel.

Stavby pro železnici

Od počátku existence firmy provádíme práce pro investory z oblasti železniční dopravy pro SŽDC, ČD, ČD Cargo, OŘ. Disponujeme dostatkem zkušeností a proškoleným odborným personálem.

Provádíme zejména stavby umělých objektů, mostů, propustků, opěrných a protihlukových stěn, ale i podchodů a rekonstrukcí a novostavbou budov.

Máme za sebou i stavbu vlakové myčky, rekonstrukci několika TNS a výstavbu technologické budovy v Brně na hlavním nádraží.

Stavby pro energetiku

Mnoho rozvoden v majetku společnosti Eon, ale i SŽDC bylo rekonstruováno, či modernizováno za přispění naší společnosti.

Provedli jsme též opravy betonových konstrukcí podpěrných bodů na mnoha desítkách kilometrů vedení vysokého a velmi vysokého napětí.

Průmyslové stavby

Výrobní a skladovací haly, ale i celé průmyslové areály,  které zrealizovala naše společnost slouží k podnikání na mnoha místech v České republice .

Drcení stavebního odpadu

Nabízíme zpracování stavebního odpadu na vaší stavbě čelisťovým drtičem s výkonem až 50 tun/hod. Zpracujeme vám konkrétní nabídku.

Čištění konstrukcí pískováním

Nabízíme šetrné čištění stavebních konstrukcí metodou pískování strojem s rotujícím proudem abraziva. Metoda je vhodná na cihelné zdivo, fasády, teracco, betony apod. Takto jsme čistili např. fasádu galerie Vaňkovka v Brně nebo několik historických nádražních budov. více ZDE

Zhášecí rošty pro energetiku

Speciální pochozí rošty určené pro zakrývání záchytných jímek pod stroji v energetice obsahujícími olejové, hořlavé náplně. více ZDE

 
 

© Copyright Stazepo a.s.